راه اندازي آسانسور پل هاي عابر پياده در زنجان

تجهيز پل عابر پياده بيمارستان موسوي و وليعصر به آسانسور

فاطمه ریحانیان 0 34 رتبه مطلب: بدون رتبه

سمانه شاددل با اشاره به راه اندازي دو آسانسور در دو پل عابر پياده شهر كه تردد بالايي داشتند افزود: اين موضوع يك موضوع خوشحال كننده است چرا كه امكان تردد افرادي كه قادر به استفاده از پل نبودند را فراهم ساخته است.

وي با اشاره به اينكه افزايش پل هاي عابر پياده نيز از ديگر برنامه هاي شهرداري براي ايمني بيشتر شهروندان است افزود: در حال حاضر 19 پل عابر پياده در شهر زنجان وجود دارد.

حضور مدير ايمني و ترافيك شهرداري در اتوبوس خدمت

"اتوبوس خدمت" در سبزه ميدان

فاطمه ریحانیان 0 32 رتبه مطلب: بدون رتبه

 مدير مهندسي ايمني و ترافيك شهرداري روز دوشنبه 25 بهمن ماه، در اتوبوس خدمت ميزبان سولات و مشكلات مردم بود.

اغلب مراجعه كنندگان تقاضاهايي در حوزه ايمني ترافيك مانند نصب سرعتگير در برخي از معابر خطرناك داشتند. از ديگر مشكلات مردم منطقه بحث ايجاد مزاحمت از سوي درمانگاه هايي بود كه در محله هاي مسكوني فعاليت دارند. از ديگر موضوعات مطرح شده توسط شهروندان بحث سد معبر از سوي مغازه داران بود. مدير مهندسي ايمني و ترافيك شهرداري زنجان در اين باره توضيح داد:شهرداري زنجان طبق مطالبات مردم نسبت به مناسب سازي معابر  و افزايش ايمني آنها اقدام مي كند. سمانه شاددل با اشاره به راه اندازي دو آسانسور در دو پل عابر پياده شهر كه تردد بالايي داشتند افزود: اين موضوع يك موضوع خوشحال كننده است  چرا كه امكان تردد افرادي كه قادر به استفاده از پل نبودند را فراهم ساخته است.

 وي با اشاره به اينكه افزايش پل هاي عابر پياده نيز از ديگر برنامه هاي شهرداري براي ايمني بيشتر شهروندان است افزود: در حال حاضر 19 پل  عابر پياده در شهر زنجان وجود دارد.

مدير مهندسي ايمني و ترافيك شهرداري زنجان به راهبرد اتوبوس خدمت نيز اشاره كرد  و گفت : خوشبختانه با توجه به اينكه اتوبوس خدمت در محلات مختلف حضور مي يابد به خوبي توانسته است در بين مردم جا بيفتد و مردم به راحتي مي توانند مطالبات خود را از اين طريق بيان نمايند.

RSS
1234567
دی ان ان