دات نت نیوک
ردیف پروژه
1  ایجاد خط ویژه تاکسی در مسیر سعدی وسط تا سعدی شمالی
2  مطالعات ایمنی و ممیزی ایمنی راه های دورن شهری شهر زنجان
3  ایمن سازی و جدایش عابر و وسیله در تقاطع سعدی وسط
4  بهینه سازی رویکرد های تقاطع چهارراه سعدی