پیام معاونت

با عنایت به رشد روز افزون جمعیت و تکنولوژی و اثرات متقابل آنها با یکدیگر از یک سو و بهبود کیفیت زندگی مردم از سوی دیگر، شاهد روند افزایشی تردد وسایل نقلیه و تداخل عابر پیاده با وسیله نقلیه خواهیم بود. لذا این معاونت به عنوان یکی از خدمتگذاران مردم، خود را مکلف و موظف به ارتقا بهبود وضعیت آمد و شد و ایمنی در سطح شهر و برای شهروندان محترم می داند.در همین راستا این معاونت از کلیه همشهریان محترم خواهشمند است با رعایت دقیق قوانین ترافیکی در حین رانندگی، ضمن عدم تضعیع حقوق شهروندی سایر همشهریان، موجبات ارتقا فرهنگ ترافیک را در جامعه شهری سبب شوند یکی از وظایف این معاونت ایجاد وضعیت مناسب و ایمن برای تردد همشهریان عزیز در سطح شهر است، به گونه ای که این معاونت در چشم انداز 20 ساله خود با زیر سازی و مهیا کرن امکانات لازم، خواهان تغییر سلیقه سفر های شهری از سواری شخصی به وسایل نقلیه عمومی است. وظیفه ذاتی دیگر این معاونت احیا و رواج پیاده مداری به سواره مداری است که در این راستا همواره شعار 2 بهتر از 4 را سر لوحه خود قرار داده است. علی رغم همه توصیفات بیان شده و کار های پیش رو و نیز صرف هزینه های کلان، مهمترین فاکتور، فاکتور انسانی است که با رعلای مقررات و فرهنگ در سطح شهر موجبات تسریع در رسیدن به چشم انداز های تعیین شده شهر با هدف آمد و شد روان و ایمن خواهند شد. بر همین اساس هر یک از شهروندان به نوبت خود مسئول پیشرفت و نیل به اهداف عالیه شهر ایمن و پاک هستند، لذا اینجانب به عنوان یکی از خدمتگذاران شهر با فرهنگ زنجان، از تک تک همشهریان محترم زنجانی تقاضا داریم

  1. با سعه صدر بیشتر رانندگی نمایید
  2. از وسایل نقلیه عمومی و دوچرخه در مقابل سواری های شخصی استفاده نمایند
  3. همواره رعایت قوانین و مقرراتعلی الخصوص قوانین و مقررات ترافیکی را سرلوحه خود قرار دهند

به امید روزی که بخاطر تعجیل، سهل انگاری و سبک شماری قوانین ترافیکی شاهد تصادفات رانندگی انسانی نباشیم و هیچ خانواده ای غمگین و اندوه دار ضایعات ترافیکی نباشد.

 

دی ان ان